forbot
+38 (061) 283-97-20

Eliz, OOO PF

  • Eliz, OOO PF
Quầy trưng bày
Máy bíến thế công suất lớn
Máy bíến thế công suất lớn
Máy bíến thế công suất lớn
Máy bíến thế công suất lớn
Máy bíến thế công suất lớn
Máy bíến thế công suất lớn
Máy biến điện áp
Máy biến điện áp
Máy biến thế
Máy biến thế
Máy bíến thế công suất lớn
Máy bíến thế công suất lớn
Máy bíến thế công suất lớn
Máy bíến thế công suất lớn
Trạm biến áp
Trạm biến áp
Trạm biến áp
Trạm biến áp
Máy bíến thế
Máy bíến thế
Blốc kiểm soát
Blốc kiểm soát
Bộ chia, phân phối
Bộ chia, phân phối
Máy bíến thế công suất lớn
Máy bíến thế công suất lớn
Máy bíến thế công suất lớn
Máy bíến thế công suất lớn
Máy bíến thế công suất lớn
Máy bíến thế công suất lớn
Máy biến điện áp
Máy biến điện áp
Máy biến thế
Máy biến thế
Máy bíến thế công suất lớn
Máy bíến thế công suất lớn
Máy bíến thế công suất lớn
Máy bíến thế công suất lớn
Trạm biến áp
Trạm biến áp
Trạm biến áp
Trạm biến áp
Máy bíến thế
Máy bíến thế
Blốc kiểm soát
Blốc kiểm soát
Bộ chia, phân phối
Bộ chia, phân phối
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Zaporozhje region,  Zaporozhe,  69093,  st. Zvenigorodskaya, 9

Thủ trưởng

Stezhkin S.I.

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Cung ứng
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Eliz, OOO PF. Tất cả thông tin về Eliz, OOO PF tại Zaporozhe (Ukraina).