forbot
+38 (061) 283-97-20
Eliz, OOO PF
  • Eliz, OOO PF
  • קבוצות מוצרים

תיאור

קבוצות מוצרים Eliz, OOO PF, אוקראינה, מוצרי הנדסת מכונות כלליים לשימוש תעשייתי, מוצרים חשמלים, שונים, תא מורכבת, מייצבי כימים, שנאי תחנות, טרנספורמטורים, טרנספורמטורים מתחים,